Lista wpisów – tematycznie

 

 

AGREE

AIM/DESTINATION/GOAL/OBJECTIVE/PURPOSE/TARGET (6 SŁÓW NA OKREŚLENIE CELU)

CALL SOMEONE

CARE/CARRY (RÓŻNICA)

COMMENT ON/OPERATE ON/DISCRIMINATE AGAINST

COMFORTABLE / VEGETABLE (WYMOWA)

CONDITIONALS (TRYBY WARUNKOWE)

COUNTRY/VILLAGE (RÓŻNICA)

DELETE/APPLE/KEYBOARD/ADOBE/WORD/EXCEL/SKYPE (WYMOWA)

DEVELOP (WYMOWA I ZNACZENIE)

DO/MAKE (RÓŻNICA)

FUN/FUNNY (RÓŻNICA)

GARBAGE/TRASH/RUBBISH/JUNK/LITTER/WASTE (5 SŁÓW O ZNACZENIU „ŚMIECI”)

HAVE/HAVE GOT (RÓŻNICA I ZASTOSOWANIE)

IN CASE/IN THE CASE (RÓŻNICA)

IN/ON THE STREET (RÓŻNICA)

I THINK SO

I WANT YOU TO DO SOMETHING

NO/ANY (ŻADEN)

KILKANAŚCIE I KILKADZIESIĄT

OCCUR/IT TURNED OUT

PAST SIMPLE – CZASOWNIKI REGULARNE (WYMOWA KOŃCÓWKI „ED”)

PERSON/PERSONS/PEOPLE

PICK UP/GIVE SOMEONE A LIFT/GIVE SOMEONE A RIDE (ZASTOSOWANIE)

PLEASE (ZNACZENIE CZASOWNIKA)

PRESENT PERFECT

RESIGN/ZREZYGNOWAĆ PO ANGIELSKU

SAY, TELL, SPEAK, TALK (RÓŻNICA)

SIGHTSEEING

SOMETHING THAT

SORRY I’M LATE/SORRY FOR BEING LATE

SUNBATHE

THERE IS (ZASTOSOWANIE)

THEY W LICZBIE POJEDYNCZEJ

WANT/WON’T (RÓŻNICA)

WYMOWA KOŃCÓWKI „AW”

WYMOWA KOŃCÓWKI „-MB”

WYMOWA „TH”

ZWRÓCIĆ UWAGĘ