3 angielskie sposoby na zwrócenie uwagi [INTERMEDIATE] [ADVANCED]

Jeśli zapytam Cię, jak jest po angielsku “zwrócić uwagę”, Twoją odpowiedzią prawie na pewno będzie “pay attention”. Wiem, tak uczą nas w szkole, ale niestety nie zawsze jest to idealny odpowiednik i istnieje wiele sytuacji, kiedy musimy poszukać lepszego rozwiązania. I właśnie tym chciałbym się dzisiaj zająć.

Problem polega na tym, że polskie “zwrócić uwagę” ma przynajmniej trzy warianty, a każdy z nich powinien być przetłumaczony na angielski w inny sposób. Ale po kolei.

1. ZWRACAĆ UWAGĘ NA

Jak wspomniałem, Polacy najczęściej tłumaczą ten zwrot jako “pay attention to” i rzeczywiście jest to w większości przypadków najtrafniejsza forma. Wyrażenia tego używamy wtedy, gdy chcemy powiedzieć, że skupiamy (lub nie) na czymś naszą uwagę, uważnie słuchamy czy myślimy o czymś.

To, co musimy tutaj zapamiętać, to fakt, że chodzi o skupianie własnej uwagi, a nie o zwracanie na coś uwagi innej osoby. Na przykład:

In this job you should pay attention to detail. (W tej pracy powinno się zwracać uwagę na szczegóły.)

Don’t pay attention to what he says. He is never serious. (Nie zwracaj uwagi na to, co on mówi. On nigdy nie jest poważny.)

Stop talking while you’re driving and pay attention to the road. (Przestań gadać podczas jazdy i skup się na drodze.)

I liked her in high school but she didn’t pay any attention to me. (Ona podobała mi się w liceum, ale nie zwracała na mnie uwagi.)

Największy problem, jaki mają uczniowie ze stosowaniem tej wersji wyrażenia “zwracać uwagę”, stanowi użycie przyimka. Tych, którzy chcieliby w tym miejscu używać “on”, “no bo przecie tak jest po polsku” (“zwracać uwagę NA”), muszę zmartwić – “to” jest tutaj jedyną możliwą opcją.

2. ZWRÓCIĆ CZYJĄŚ UWAGĘ NA

Jeżeli natomiast chcemy powiedzieć, że ktoś pragnie zwrócić czyjąś uwagę na coś, nie możemy użyć zwrotu “pay attention to”. Jest to dość często występujący błąd, więc uczulam Cię, uczniu drogi, żebyś – nomen omen – zwrócił na to szczególną uwagę. 🙂 Nie możemy powiedzieć tak:

I’d like to pay your attention to this problem. (Chciałbym zwrócić twoją uwagę na ten problem.)

Ponieważ mamy tu do czynienia z dwiema osobami (“I” i “”you”), z których pierwsza zwraca na coś uwagę drugiej, zastosowanie “pay attention to” jest wykluczone i musimy poszukać lepszego rozwiązania.

A co nim będzie? Mamy tutaj kilka możliwości. Pierwsza z nich to użycie wyrażenia “draw someone’s attention to something”. Czasownik “draw” (przy okazji, o jego prawidłowej wymowie możesz przeczytać w innym moim wpisie) oznacza między innymi “przyciągać” i w tym kontekście pasuje jak ulał. Czyli, poprzednie zdanie powinno brzmieć tak:

I’d like to draw your attention to this problem. (Chciałbym zwrócić twoją uwagę na ten problem.)

Inny przykład:

Let me draw your attention to the fact that those calculations are incorrect. (Chciałbym zwrócić Pańską uwagę na fakt, że te wyliczenia nie są poprawne.)

Możemy też zastąpić ten czasownik dwoma innymi – “bring” lub “call”. Co ciekawe, mamy dwie wersje tych wyrażeń, które trochę się od siebie różnią szykiem zdania. Możemy więc powiedzieć “bring/call someone’s attention to something” lub “bring/call something to someone’s attention”. Ta pierwsza wersja jest jednak trochę mniej powszechna niż druga.

Thank you for bringing that aspect of the matter to my attention. (Dziękuję za zwrócenie mojej uwagi na ten aspekt sprawy.)

We would like to call your attention to the difficulties we have encountered. (Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na trudności, jakie napotkaliśmy.)

Trzecim rozwiązaniem jest zrezygnowanie z wyrażeń ze słowem “attention” i zastosowanie bardzo fajnego ( tak, istnieją takie 😉 ) czasownika frazalnego “point out”. Zwrot ten oznacza między innymi “zaznaczać”, “wskazywać”, ale też właśnie “zwracać uwagę”. Jest to bardzo często używane wyrażenie i choć może być Ci trudno aż tak daleko odchodzić od wyrazu “attention”, brzmi on rzeczywiście dobrze w takich zdaniach:

I’d like to point out to you that we don’t have sufficient funds for that investment. (Chciałbym zwrócić twoją uwagę na fakt, że nie mamy wystarczających funduszy na tę inwestycję.)

Thank you for pointing this out to me. (Dziękuję za zwrócenie na to mojej uwagi.)

3. ZWRÓCIĆ KOMUŚ UWAGĘ

W języku polskim mamy jeszcze jeden podobny zwrot, który ma jednak trochę inne znaczenie niż dwa pozostałe. “Zwrócić komuś uwagę” oznacza oczywiście, że upominamy kogoś z powodu jego zachowania, nie ma więc aż tak wiele wspólnego z kierowaniem naszego zainteresowania w jakąś stronę.

W takich sytuacjach też nie możemy zastosować zwrotu z “attention”:

An old lady on the bus paid my attention that I didn’t give up a seat to her. (Starsza pani w autobusie zwróciła mi uwagę, bo nie ustąpiłem jej miejsca.)

An old lady on the bus drew my attention  that I didn’t give up a seat to her. (Starsza pani w autobusie zwróciła mi uwagę, bo nie ustąpiłem jej miejsca.)

Jak więc wyrazić to po angielsku? Nie jest łatwo znaleźć dobry odpowiednik i sam wiele razy zastanawiałem się nad najlepszym rozwiązaniem. Najbliższy oryginałowi jest chyba wyraz “reprimand” (“zganić”, “udzielić reprymendy”). Ma on kilka synonimów (“reprove”, “rebuke”, “reproach” i “admonish”), ale jest zdecydowanie najbardziej powszechny z nich i nie tak oficjalny jak pozostałe.

Inna opcja to użycie frazalnego “tell off”, który w słownikach zwykle tłumaczony jest jako “zbesztać” czy “zrugać”, choć używany jest przez native speakerów również w sytuacjach, w których po polsku mówimy właśnie o zwróceniu komuś uwagi. Powiemy więc tak:

An old lady on the bus reprimanded me for not giving up a seat to her. (Starsza pani w autobusie zwróciła mi uwagę, bo nie ustąpiłem jej miejsca.)

Stop telling me off every time I make a mistake. (Przestań zwracać mi uwagę za każdym razem, kiedy popełnię błąd.)

PODSUMOWANIE

Jest kilka sposobów na przetłumaczenie polskiego “zwracać uwagę na”, w zależności od tego, co tak naprawdę mamy na myśli.

Jeśli mówimy o tym, że podmiot sam na coś zwraca uwagę, używamy “pay attention to”.

Jeżeli chcemy zwrócić czyjąś uwagę na coś, najczęściej zastosujemy “draw someones attention to something”, “bring/call something to someone’s attention” lub “point something out to someone”.

Gdy natomiast pragniemy upomnieć kogoś z jakiegoś powodu, użyjmy zwrotów “reprimand someone for something” lub “tell someone off for something”.

To wszystko na dziś. Chyba już teraz nie powinieneś mieć problemów z tym wyrażeniem. Tradycyjnie, aby sprawdzić, co zapamiętałeś, zapraszam Cię do rozwiązania testu na dole strony


Zachęcam Cię też do subskrybowania mojego cotygodniowego Newslettera (tutaj). Znajdziesz w nim informacje o nowych wpisach oraz wiele przydatnych wskazówek i pomocy językowych. Pamiętaj też o mojej stronie na Facebooku (tu).


Serdecznie zapraszam Cię też do spróbowania wspólnej nauki ze mną za pomocą mojej autorskiej metody – OPIEKI LEKTORSKIEJ (kliknij, by dowiedzieć się więcej). Jest to system nauki korespondencyjnej, dzięki któremu  możesz robić szybkie postępy bez konieczności umawiania się na spotkania z lektorem. Kiedy się zapiszesz, zostanę Twoim osobistym językowym opiekunem i wspólnie pracować będziemy nad podnoszeniem Twojego poziomu językowego.


Pamiętaj też o mojej ofercie pogotowia językowego (tutaj), które może Ci pomóc, gdy potrzebujesz szybkiej pomocy z angielskim.


A teraz już zapraszam Cię do rozwiązania wspomnianego testu. Twoim zadaniem jest poprawne przetłumaczenie przynajmniej 6 z 8 zdań. Powodzenia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *