It’s true it’s tough to get through, I thought I thoroughly taught you to throw though. [INTERMEDIATE] [ADVANCED]

Czy odważysz się przeczytać tytułowe zdanie? Jeśli masz z tym problem, nie przejmuj się – ogromna większość uczących się angielskiego też by na tym poległa. Słowa te nie tylko brzmią i wyglądają podobnie, ale zawierają też angielskie dźwięki, które wielu osobom sprawiają duże trudności. Przeczytaj, by dowiedzieć się, jak sobie z nimi poradzić.

Przyznaję, samo zdanie nie brzmi zbyt zgrabnie i jest lekko bez sensu, ale wymyśliłem je po to, by ułatwić Ci zapamiętanie wymowy tych wyrazów. Jego tłumaczenie brzmiałoby mniej więcej tak – „To prawda, że ciężko się przedrzeć, chociaż myślałem, że porządnie nauczyłem cię rzucać”. Przy odrobienie dobrych chęci moglibyśmy sobie wyobrazić, że wypowiada je trener baseballu do początkującego zawodnika.

Zacznijmy od tego, co stanowi największą trudność w wymowie tych wyrazów. Jest nią fakt, że każde z tych słów zawiera przynajmniej jeden z trzech różnych dźwięków zapisywanych z użyciem litery “t”. Dwa z nich to warianty typowo angielskiej, międzyzębowej głoski odpowiadającej w pisowni zbitce “th”, a trzeci to dźwięk zbliżony do polskiej litery “t” (często artykułowany z charakterystycznym przydechem). Problem polega na tym, by zapamiętać, który z nich występuje w którym z wyrazów i jaką pozycję w nim zajmuje.

Angielski dźwięk „th” wymawiamy wkładając język między dolne a górne zęby. Możemy go wypowiedzieć w sposób bezdźwięczny (w zapisie fonetycznym to znak [θ]) – po prostu wypuszczając powietrze przy takim ułożeniu języka (tak wymawiamy np. think, both, path) lub w sposób dźwięczny (znak [ð]), gdzie przy identycznej pozycji języka musimy wprawić w drżenie nasze struny głosowe (np. brother, there, the). Poniższy filmik (dodany dzięki uprzejmości Oslo English Academy) pozwoli Ci to sobie lepiej zobrazować:

Dodatkowa trudność z wymową tych słów jest taka, że również w przypadku głosek zapisywanych z użyciem liter “o”, “a” czy “u” mamy do czynienia z różnymi sposobami ich artykułowania. Może to być długie “o” [o:], długie “u” [u:], krótkie “a” [ʌ] oraz dźwięk [eu]. Ten ostatni brzmi tak, jak Anglicy zazwyczaj wymawiają samodzielnie stojącą literę “o” lub gdy dziwią się czemuś, mówiąc swe słynne “oh”.

W omawianych wyrazach występują różne kombinacje wspomnianych powyżej dźwięków. Jeśli chcesz więc je poprawnie wymawiać, musisz postarać się zapamiętać, który z nich jest elementem którego słowa.

A teraz omówmy po kolei poszczególne wyrazy z tytułu dzisiejszego wpisu. Do każdego z nich dodałem po – mniej lub bardziej śmiesznym – przykładzie do posłuchania, abyś mógł lepiej sobie utrwalić ich prawidłową wymowę.

1. TRUE

Jest to przymiotnik o znaczeniu “prawdziwy”. Wyraz ten wymawiamy [tru:] nie mamy tu więc angielskiego “th”, lecz zwykłe [t] (z przydechem), spółgłoskę [r] i długie [u:] na końcu.

It’s not true I ate all 50 biscuits. I wouldn’t do that to you. I ate only 47 of them. (To nieprawda, że zjadłem wszystkie 50 ciastek. Nie zrobiłbym ci tego. Zjadłem ich tylko 47.) (posłuchaj)

Jak widzisz, wyraz ten tłumaczony jest często na polski jako “prawda”. Dzieje się tak dlatego, że w sytuacjach, w których Polacy mówią “to prawda” (a więc używają rzeczownika), Anglosasi używają wyrażenia “it’s true” (z zastosowaniem przymiotnika), co dosłownie oznacza “to jest prawdziwe”.

Gdybyśmy natomiast chcieli użyć dokładnego angielskiego odpowiednika słowa “prawda”, musielibyśmy zastosować wyraz “truth”, czyli rzeczownik brzmiący podobnie do przymiotnika “true”, z dodanym na końcu bezdźwięcznym “th” – [tru:θ].

The truth is I didn’t come to work yesterday because I had a huge hangover. (Prawda jest taka, że nie przyszedłem wczoraj do pracy, bo miałem ogromnego kaca.) (posłuchaj)

2. TOUGH

Jest to przymiotnik, który wymawiamy [tʌf] i najczęściej tłumaczymy jako “trudny/twardy”. Jak widzisz, nie ma tu angielskiego międzyzębowego dźwięku [θ] czy [ð], który uczniowie często błędnie próbują w tym miejscu dokładać. Zapamiętaj więc – żadne tam [ðeuf] [θeut] czy [θot], lecz zwyczajne, proste [tʌf].

He is so tough he is not even afraid of his mother-in-law. (Taki z niego twardziel, że nie boi się nawet swojej teściowej). (posłuchaj)

3. THROUGH

To przyimek, który najczęściej tłumaczony jest jako „przez”. Mamy tu bezdźwięczne, miękkie „th”, dźwięk “r” oraz długie “u” – [θru:]. Kiedy porównasz sobie to słowo z wyrazem “true” z pierwszego punktu, zobaczysz, że różni je tylko pierwszy dźwięk – tam jest zwykłe [t], a tu angielskie [θ].

My neighbour likes to spy on me through the peephole. (Mój sąsiad lubi mnie podglądać przez wizjer). (posłuchaj)

4. THOUGHT

To bardzo popularne słowo może oznaczać „myśl” (jeśli jest rzeczownikiem) lub „myślałem”, ”myślałeś” itd. (jeśli jest czasownikiem – czas przeszły od „think”). W jego wymowie używamy bezdźwięcznego ‘th’, długiego „o” dźwięku [t]. Czyli: [θo:t]

Szczególnie uczulam Cię na fakt, że obecna w tym wyrazie samogłoska to nie żadne [eu] czy [ou], które setki razy słyszałem podczas zajęć, lecz zwykłe, choć nieco przedłużone [o:].

I thought the person I met online was a beautiful girl but it turned out it was a 65-year old bald man. (Myślałem, że osoba, którą poznałem w internecie była piękną dziewczyną, ale ona okazała się być 65-letnim łysym facetem.) (posłuchaj)

5. THOROUGH

To przymiotnik (choć w tytułowym zdaniu występuje w postaci przysłówkowej, z dodatkowym “ly”), który tłumaczymy jako “dogłębny/gruntowny”. Nie waham się powiedzieć, że słowo to jest zmorą większości uczniów. Problemem jest jego podobieństwo do „through” z punktu 3. W pisowni różni te wyrazy tylko jedna literka (dodatkowe „o”), ale wymowa jest zupełnie inna – “thorough” wymawiamy [ˈθʌrə]. Dźwięk [ʌ] jest podobny do naszego „a”, natomiast na końcu stoi krótka nieakcentowana samogłoska [ə].

A thorough analysis revealed that it would be pointless to invest in that slipper factory. (Gruntowna analiza wykazała, że inwestycją w tę fabrykę kapci nie ma sensu). (posłuchaj)

6. TAUGHT

Kolejnym słowem na naszej liście jest czas przeszły nieregularnego czasownika „teach”, czyli wyraz tłumaczony jako “uczyłem”, “uczyłeś” itd. Wymawiamy tę formę w następujący sposób – [to:t]. Jak widzisz, brzmi on bardzo podobnie do czasu przeszłego od „think” (punkt 4), z tym że zamiast angielskiego [θ] pierwszym dźwiękiem jest tutaj zwykłe [t].

Pamiętaj, że podobnie jak w przypadku “thought”, samogłoska w wyrazie “taught” to długie [o:], a nie żadne [eu] czy [ou].

All my father taught me was how to open a beer bottle using my teeth. (Wszystko, czego nauczył mnie mój ojciec to jak otworzyć butelkę piwa zębami). (posłuchaj)

7. THROW

Jest to czasownik nieregularny, najczęściej oznaczający „rzucać”. Formę tę wymawiamy [θreu], natomiast czas przeszły (“threw”) brzmi tak jak słowo “through” z punktu 3, a więc [θru:]. Ważne, by nie mylić formy teraźniejszej z przeszłą, co dość często się zdarza.

When Poland lost that game to Andora, I wanted to throw the TV out of the window. (Kiedy Polska przegrała z Andorą, chciałem wyrzucić telewizor przez okno.) (posłuchaj)

8. THOUGH

Ten spójniko-zaimko-przysłówek najczęściej jest wymawiany [ðeu], a więc mamy tutaj dźwięczną głoskę [ð] i zbitkę [eu] (czyli wspomniane angielskie “oh”). Wymawiając to słowo, Polacy dodają często do niego niepotrzebne dźwięki ([th], [t] lub [u:]), więc zapamiętaj, że tak naprawdę wystarczy wypowiedzieć tylko dwie wspomniane głoski.

Wyraz ten może występować samodzielnie lub jako część wyrażeń „although”/”even though” (oznacza wtedy „chociaż”/„mimo to”) oraz „as though” („jak gdyby”). Jako samodzielne słowo pojawia się głównie na początku lub na końcu zdania i tłumaczymy go wtedy najczęściej jako “jednak” lub “ale”.

Though I’m not very keen on modern art, I really enjoyed looking at that sculpture of a giant hamster. (Chociaż nie za bardzo lubię sztukę nowoczesną, naprawdę podobała mi się ta rzeźba przedstawiająca gigantycznego królika). (posłuchaj)

A jak brzmi poprawnie wypowiedziane zdanie z tytułu posta? Posłuchaj.

Na dole strony znajdziesz też tradycyjny teścik na sprawdzenie zdobytej dziś wiedzy.


Zachęcam Cię też do subskrybowania mojego cotygodniowego Newslettera (tutaj). Znajdziesz w nim informacje o nowych wpisach oraz wiele przydatnych wskazówek i pomocy językowych. Pamiętaj też o mojej stronie na Facebooku (tu).


Serdecznie zapraszam Cię też do spróbowania wspólnej nauki ze mną za pomocą mojej autorskiej metody – OPIEKI LEKTORSKIEJ (kliknij, by dowiedzieć się więcej). Jest to system nauki korespondencyjnej, dzięki któremu możesz robić szybkie postępy bez konieczności umawiania się na spotkania z lektorem. Kiedy się zapiszesz, zostanę Twoim osobistym językowym opiekunem i wspólnie pracować będziemy nad podnoszeniem Twojego poziomu językowego.


Pamiętaj też o mojej ofercie pogotowia językowego (tutaj), które może Ci pomóc, gdy potrzebujesz szybkiej pomocy z angielskim.


A teraz już zapraszam Cię do rozwiązania wspomnianego testu. Twoim zadaniem jest zdecydowanie, które z ośmiu poniższych zdań jest przetłumaczone poprawnie. Żeby “zaliczyć” test, spróbuj odgadnąć przynajmniej 6 z nich. Powodzenia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *