“One person, two persons…” – czy to wciąż jest angielski? [ELEMENTARY] [INTERMEDIATE]

Pytanie o to, czy można używać formy “persons”, słyszałem już tyle razy, że czasem sam zaczynam się zastanawiać, jak jest naprawdę. No dobrze, żartuję, raczej nie mam w tej kwestii wątpliwości i chciałbym, żeby podobnie było w Twoim przypadku. Dlatego koniecznie przeczytaj dzisiejszy post.

PEOPLE

Jak zapewne wiesz, w ogromnej większości przypadków liczbą mnogą rzeczownika “person” jest słowo “people”. Trochę to dziwne i nielogiczne, bo angielska liczba mnoga jest dość regularna i zazwyczaj tworzona jest przez dodanie “s”. No, ale tak się jakoś utarło i musimy się tego trzymać. Mówimy więc:

There were many people at the conference yesterday. (Wczoraj na konferencji było dużo ludzi.)

Only two people were interested in buying our products. (Tylko dwoje ludzi było zainteresowanych zakupem naszych produktów.)

People are strange when you’re a stranger. (Ludzie są dziwni, gdy jesteś obcy.) (fragment piosenki The Doors)

Chociaż w gruncie rzeczy chyba nie powinniśmy się dziwić istnieniu tej formy, skoro polskie słowo “ludzie” również nijak się ma do liczby pojedynczej (“człowiek”).

PERSONS

No dobrze, a co z formą “persons”? Czy taka liczba mnoga w ogóle istnieje w angielskim? Tak, istnieje, ale chyba nie możemy powiedzieć, że ma się dobrze.

Początkowo, kiedy kształtował się język angielski, to właśnie “persons” (pochodzące od łacińskiego “persona”) było podstawowym słowem oznaczającym “ludzi”. Z czasem na popularności zaczęła zyskiwać forma “people” (która zresztą również pochodzi z łaciny – od słowa “populus”) i stopniowo zastąpiła “persons” jako podstawowy rzeczownik. .

Dziś użycie “persons” ograniczone jest do języka oficjalnego, przede wszystkim prawniczego czy urzędowego, kiedy wymagana jest precyzja wypowiedzi. Dodatkowo, formy tej użyjemy najczęściej wtedy, kiedy odnosimy się do osób traktowanych jako indywidualne jednostki, a nie ludzi jako grupę. Na przykład:

Occupancy by more than 10 persons is unlawful. (Zabronione jest przebywanie (w windzie) przez ponad 10 osób.)

Any person or persons violating § 17.2 may be denied entrance to the building. (Każda osoba lub osoby naruszające § 17.2 może spotkać się z odmową wstępu do budynku.)

The new legislation aims at providing access to public services to all persons with disabilities. (Celem nowej legislacji jest zapewnienie wszystkim osobom niepełnosprawnym dostępu do usług publicznych.)

A PEOPLE / PEOPLES

Pamiętaj też, że słowo “people” może występować jako rzeczownik w liczbie pojedynczej (“a people”), który ma swoją liczbę mnogą z “s” – “peoples”. Wyraz ten oznacza w takim wypadku “lud” lub “naród”. Został między innymi użyty w preambule konstytucji Stanów Zjednoczonych, która zaczyna się właśnie od słów “We, the people”, czyli “My, naród”. Dwa inne przykłady:

They were a combative people that was almost impossible to conquer. (Oni byli walecznym narodem, którego podbicie było prawie niemożliwe.)

The peoples of Europe were originally pagans. (Ludy Europy początkowo były pogańskie.)

PODSUMOWUJĄC

Żeby zbytnio nie utrudniać sobie życia, przyjmij i zapamiętaj, że liczba mnoga od “person” to “people”. Słowa tego używamy prawie zawsze, kiedy chcemy powiedzieć “ludzie” i na co dzień chyba nie ma sensu mącić sobie w głowie coraz rzadszym i coraz dziwniej brzmiącym (choć w dalszym ciągu uważanym przez językoznawców za poprawne) “persons”.

Czyli – “people” rządzi i tyle! 🙂

Jedyną sytuacją, kiedy powinieneś rozważyć użycie tej formy, jest pisanie sformalizowanych tekstów typu umowy czy regulaminy. Jeśli więc jesteś prawnikiem lub urzędnikiem, zapewne będziesz niekiedy używał takiej liczby mnogiej.

To chyba wszystko, co chciałem Ci przekazać w tej kwestii. Na koniec zapraszam Cię do rozwiązania krótkiego quizu na sprawdzenie wiedzy na ten temat (poniżej).


Zachęcam Cię też do subskrybowania mojego cotygodniowego Newslettera (tutaj). Znajdziesz w nim informacje o nowych wpisach oraz wiele przydatnych wskazówek i pomocy językowych. Pamiętaj też o mojej stronie na Facebooku (tu).


Serdecznie zapraszam Cię też do spróbowania wspólnej nauki ze mną za pomocą mojej autorskiej metody – OPIEKI LEKTORSKIEJ (kliknij, by dowiedzieć się więcej). Jest to system nauki korespondencyjnej, dzięki któremu  możesz robić szybkie postępy bez konieczności umawiania się na spotkania z lektorem. Kiedy się zapiszesz, zostanę Twoim osobistym językowym opiekunem i wspólnie pracować będziemy nad podnoszeniem Twojego poziomu językowego.


Pamiętaj też o mojej ofercie pogotowia językowego (tutaj), które może Ci pomóc, gdy potrzebujesz szybkiej pomocy z angielskim.

A teraz wspomniany test. Postaraj się wybrać takie angielskie tłumaczenia zdań, których możemy się najbardziej spodziewać w danym kontekście. Alternatywne formy niekoniecznie będą niepoprawne, są jednak dużo rzadsze i niekiedy brzmią dość niezręcznie. “Zalicza” 4 na 6 poprawnych odpowiedzi. Powodzenia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *