Wypadek czy przypadek? “In case” czy “in the case”? [ADVANCED]

Błędów z użyciem wspomnianych w tytule wyrażeń trudno uniknąć nawet osobom mówiącym płynnie i generalnie poprawnie. Nie każdy zdaje sobie bowiem sprawę, jak odmienne są one od siebie znaczeniowo. Temat jest dość skomplikowany, ale podejmijmy wyzwanie i spróbujmy uporządkować sobie tę kwestię.

Tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z czterema wyrażeniami – in case of / in case / in the case of / in the case (that). Każde z nich rządzi się trochę innymi prawami, więc proponuję przyjrzeć się im po kolei.

IN CASE OF

Tej formy najczęściej używamy w różnego rodzaju komunikatach i ostrzeżeniach. Najlepiej przetłumaczyć je jako “w przypadku/w razie jakiegoś zdarzenia”. Czyli, jeśli coś się wydarzy, powinniśmy się zachować w określony sposób.

In case of emergency, call 911. (W przypadku nagłego zdarzenia, zadzwoń pod 911.)

Please stay calm in case of fire. (Proszę zachowaj spokój w przypadku pożaru.)

IN CASE

Jeśli natomiast użyjesz “in case” bez przyimka “of”, będzie to znaczyło “na wypadek gdyby”. Stosujemy ten zwrot wtedy, kiedy chcemy powiedzieć, że robimy coś, by uchronić się przed jakąś możliwą sytuacją (pierwszy z poniższych przykładów – tą sytuacją jest padający deszcz) lub zapowiadamy, że coś się stanie w razie wystąpienia innego zdarzenia (przykład drugi – tym “zdarzeniem” jest chęć rozmowy).

I’ll take an umbrella with me in case it rains. (Wezmę ze sobą parasolkę, na wypadek gdyby padało.)

In case you want to ask me something, I’ll be happy to talk to you. (Gdybyś chciał mnie o coś zapytać, z przyjemnością z tobą porozmawiam.)

Przy okazji – pamiętaj, że nie wolno nam po takiej konstrukcji użyć “will”, lecz musimy zastosować czas teraźniejszy. To – uwaga, straszne słowa – pierwszy tryb warunkowy. 🙂

Pewnie znasz też wyrażenie “just in case”, które jest fajnym odpowiednikiem naszego “na wszelki wypadek”. Przestudiujmy ten krótki, lekko mrożący krew w żyłach, dialog:

– Why are you taking the chainsaw to the party with you? (Po co bierzesz piłę łańcuchową ze sobą na imprezę?)

Just in case. (Na wszelki wypadek.)

IN THE CASE OF

Tutaj dochodzimy to najważniejszego punktu wywodu. To wyrażenie, choć różni się od “in case of” tylko jednym krótkim słówkiem “the”, znaczy coś zupełnie innego. “In the case of” przetłumaczymy jako “w przypadku, “w kwestii”, “w temacie”. Zwrotu tego używamy, kiedy chcemy sprecyzować o co lub kogo nam chodzi. Przykładowo:

Most shops are closed on Sundays, but it’s different in the case of petrol stations. (Większość sklepów jest zamkniętych w niedziele, ale inaczej jest w przypadku stacji benzynowych.)

They punished most of the students but in the case of Jack they decided to postpone the decision. (Ukarali większość studentów, ale w przypadku Jacka postanowili odłożyć decyzję.)

Czyli, jak widzisz, jest to coś zupełnie innego niż “in case of”, które, jak wspomnieliśmy, znaczy “na wypadek gdyby”. O błędzie polegającym na myleniu tych dwóch wyrażeń napiszę za chwilę.

IN THE CASE (THAT)

Ostatni z naszych “kejsów” jest dość podobny do poprzedniego. Jeśli skasujemy “of” z “in the case of” powstanie zwrot, który również dotyczyć będzie bardzo konkretnej sytuacji. Najlepszym tłumaczeniem będzie tu “w przypadku gdy”.

In the case you need a specialized treatment, it is necessary to have a referral from your doctor. (W przypadku gdy potrzebujesz specjalistycznego leczenia, konieczne jest posiadanie skierowania od lekarza.)

In the case that you do not make the cancellation, the price of the first night shall be retained by the hostel as a penalty. (W przypadku gdy nie anulujesz rezerwacji, koszt pierwszej doby zostanie zatrzymany przez hostel jako kara.)

UWAŻAJ NA TEN BŁĄD

Najbardziej powszechną pomyłką związaną z tymi wyrażeniami jest stosowanie “in case” w sytuacjach, w których konieczne jest użycie “the”. Nawet zaawansowani uczniowie mają z tym problem i mówią na przykład:

In case of that woman, they did the right thing.

They still haven’t decided what to do in case of that conference.

Gdybyśmy przetłumaczyli tak zapisane pierwsze zdanie na polski, byłoby to coś w rodzaju “Na wypadek tej kobiety, oni postąpili właściwie”, co oczywiście większego sensu nie ma. Dlatego konieczne jest tutaj użycie “the”.

Z kolei w drugim zdaniu błędny zapis bez “the” powoduje zmianę sensu wypowiedzi. Zamiast “w przypadku” czy “w temacie tej konferencji”, brzmi to raczej jak “na wypadek tej konferencji”, czyli całe zdanie ma wydźwięk mniej więcej taki: “Oni jeszcze nie zdecydowali, co zrobić, gdy ta konferencja dojdzie do skutku.” Raczej nie taka była intencja autora tego stwierdzenia.

Dwa powyższe zdania powinny więc brzmieć tak:

In the case of that woman, they did the right thing.

They still haven’t decided what to do in the case of that conference.

Postaraj się pamiętać o tej różnicy i nie popełniać tego błędu. Wiem, że łatwo się mówi, bo temat jest dość zagmatwany, ale jeśli kilka razy uważnie przeczytasz mój tekst, na pewno będziesz miał mniejsze trudności z dobraniem prawidłowego wyrażenia do danej sytuacji.

Żeby pomóc Ci lepiej to wszystko zapamiętać, przygotowałem krótki teścik. Znajdziesz go na dole strony. Powodzenia!


Zachęcam Cię też do subskrybowania mojego cotygodniowego Newslettera (tutaj). Znajdziesz w nim informacje o nowych wpisach oraz wiele przydatnych wskazówek i pomocy językowych. Pamiętaj też o mojej stronie na Facebooku (tu).


Serdecznie zapraszam Cię też do spróbowania wspólnej nauki ze mną za pomocą mojej autorskiej metody – OPIEKI LEKTORSKIEJ (kliknij, by dowiedzieć się więcej). Jest to system nauki korespondencyjnej, dzięki któremu  możesz robić szybkie postępy bez konieczności umawiania się na spotkania z lektorem. Kiedy się zapiszesz, zostanę Twoim osobistym językowym opiekunem i wspólnie pracować będziemy nad podnoszeniem Twojego poziomu językowego.


Pamiętaj też o mojej ofercie pogotowia językowego (tutaj), które może Ci pomóc, gdy potrzebujesz szybkiej pomocy z angielskim.


A teraz już wspomniany test. Spróbuj wybrać prawidłowe tłumaczenie przynajmniej 4 z 6 zdań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *