First conditional / Future time clauses

 

1. AFTER – po / po tym, jak

After you finish doing this exercise, you can start the next one. (Po zakończeniu tego ćwiczenia, możesz zacząć następne.)

 

2. AS SOON AS – jak tylko

As soon as I come home, I’ll run Netflix. (Jak tylko przyjdę do domu, odpalę Netflixa.)

 

3. BEFORE – zanim / przed

We will consult you before we make any decisions. (Skonsultujemy się z tobą przed podjęciem jakichkolwiek decyzji.)

 

4. IF – jeśli

If you lend me some money, I’ll pay you back with interest. (Jeśli pożyczysz mi trochę pieniędzy, zwrócę ci je z odsetkami.)

 

5. IN CASE – na wypadek gdyby

In case he doesn’t come, I will be ready to help you. (Na wypadek gdyby nie przyszedł, będę gotowy, żeby ci pomóc.)

 

6. ON CONDITION THAT – pod warunkiem, że

We will return the goods on condition that you provide the receipt. (Zwrócimy towar, pod warunkiem, że przedstawią Państwo paragon.)

 

7. PROVIDED/PROVIDING (THAT) – o ile / pod warunkiem, że

You will be able to take part in our event, provided that you pay. (Będziesz mógł wziąć udział w naszej imprezie, o ile zapłacisz.)

 

8. UNLESS – chyba że / jeśli nie

Unless you let me know in advance, I won’t be able to replace you. (Jeśli nie powiadomisz mnie z wyprzedzeniem, nie będę w stanie cię zastąpić.)

 

9. UNTIL – dopóki nie

Don’t leave the office until you finish. (Nie wychodź z biura dopóki nie skończysz.)

 

10. WHEN – kiedy

Will you still need me when I’m sixty-four? (Czy będziesz mnie nadal potrzebować, kiedy będę miała 64 lata.) (z piosenki The Beatles)