8 przymiotników z wymową [ɪd]

 

1. CROOKED – krzywy, przekrzywiony

I didn’t notice that my tie was crooked. (Nie zauważyłem, że mój krawat był przekrzywiony.)

 

2. LEARNED – uczony, wykształcony

Her grandfather was a learned man. (Jej dziadek był uczonym człowiekiem.)

 

3. BLESSED – błogosławiony

Blessed are you who hunger now, for you will be satisfied. (Błogosławieni wy, który teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.) (cytat z Bilblii)

 

4. WICKED – zły / świetny

That concert was wicked! I had so much fun! (Koncert był świetny! Bardzo dobrze się bawiłem!)

 

5. WRETCHED – lichy, nędzny

You can’t go to the wedding in those wretched clothes. (Nie możesz iść na ślub w tym nędznym ubraniu.)

 

6. NAKED – nagi

On this beach people sunbathe completely naked. (Na tej plaży ludzie opalają się kompletnie nago.)

 

7. RUGGED – nierówny / gburowaty / wytrzymały

The road was rugged so it took us much longer to get here. (Droga była wyboista, więc dotarcie tutaj zajęło nam dużo więcej czasu.)

 

8. LEGGED* – nożny

In my dream I was followed by a five-legged creature. (W moim śnie goniło mnie pięcionożne stworzenie.)

 

  • Przymiotnik ten może być również wymawiany jako jedna sylaba [legd]