40 najważniejszych wyrażeń z “make”

 

 

make a booking/reservation – robić rezerwację

make a choice – dokonywać wyboru

make a complaint – składać reklamację

make a deal – zawrzeć umowę

make a decision – podjąć decyzję

make a difference – stanowić różnicę

make a fortune – zbić fortunę

make a fuss – robić zamieszanie

make a mess – robić bałagan

make a mistake – popełnić błąd

make a move – zrobić ruch

make a phone call – wykonać telefon

make a profit – osiągnąć zysk

make a promise – złożyć obietnicę

make a remark – robić uwagę

make a sound – wydać dźwięk

make a speech – wygłaszać przemówienie

make a suggestion – wyrazić sugestię

make a threat – grozić

make a visit – odwiedzać

make an appointment – umawiać się na spotkanie

make an exception – robić wyjątek

make an excuse – usprawiedliwiać się

make an offer – składać ofertę

make arrangements – uzgadniać

make breakfast/lunch/dinner – robić śniadanie/obiad/kolację

make changes – dokonywać zmian

make friends – zaprzyjaźnić się

make fun of – naśmiewać się z

make love – kochać się/uprawiać seks

make money – zarabiać pieniądze

make noise – robić hałas

make peace – zawrzeć pokój

make plans – robić plany

make progress – czynić postępy

make sense – mieć sens

make someone angry/mad – denerwować kogoś

make sure – upewnić się

make tea/coffee – robić herbatę/kawę

make the bed – ścielić łóżko