10 wyrażeń ze słowem “short”

 

1. SHORT-TEMPERED – porywczy, wybuchowy

My mother-in-law is very short-tempered. (Moja teściowa jest bardzo wybuchowa.)

 

2. SHORT-RANGE – krótkiego zasięgu

North Korea fired a series of short-range missiles. (Korea Północna wystrzeliła serię pocisków krótkiego zasięgu.)

 

3. SHORT-LIVED  – krótkotrwały, słomiany (zapał)

That pole-dancing course was just a short-lived enthusiasm. (Ten kurs tańca na rurze to był słomiany zapał.)

 

4. SHORT-SIGHTED– krótkowzroczny

Our plan turned out to be short-sighted. (Plan okazał się krótkowzroczny.)

 

5. SHORT NOTICE – ostatnia chwila

I’m sorry to inform you at short notice. (Przepraszam, że informuję pana w ostatniej chwili.)

 

6. SHORT CIRCUIT  – zwarcie, krótkie spięcie

The short circuit was caused by strong wind and rainwater. (Przyczyną zwarcia był silny wiatr i woda deszczowa.)

 

7. SHORT-TERM – krótkoterminowy

This is just a short-term forecast. (To jest tylko prognoza krótkoterminowa.)

 

8. SHORTLIST – umieścić na liście najpoważniejszych kandydató

I was shortlisted for the position of chief accountant. (Zostałem umieszczony na liście najpoważniejszych kandydatów na stanowisko głównego księgowego.)

 

9. SHORT-CUT – skrót

We took a short-cut accross the field to get to the house. (Poszliśmy skrótem przez pole, żeby dotrzeć do domu.)

 

10. SHORT-DISTANCE – na krótki dystans

He the world record holder in short-distance running. (On jest rekordzistą świata a biegach na krótki dystans.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saw