10 wyrażeń ze słowami “person” i “people”

 

 

1. A PEOPLE PERSON – osoba towarzyska, lubiąca ludzi

My grandfather was a real people person. He had hundreds of friends. (Mój dziadek był bardzo towarzyską osobą. Miał setki przyjaciół.)

 

2. A PERSON OF SUBSTANCE – ktoś zamożny, wpływowy

Bill is considered a person of substance in the community. (Bill jest uważany za wpływową osobę w tej społeczności.)

 

3. BE ALL THINGS TO ALL PEOPLE  – zadowalać wszystkich, być lubianym przez wszystkich

You shouldn’t try to be all things to all people. It’s impossible. (Nie powinieneś próbować zadowolić wszystkich. To niemożliwe.)

 

4. THE BEAUTIFUL PEOPLE – śmietanka towarzyska, elita

He would do anything to become part of the beautiful people. (On zrobiłby wszystko, żeby stać się częścią elity.)

 

5. A MAN OF THE PEOPLE – człowiek z ludu

The late president was a true man of the people. (Zmarły prezydent był prawdziwym człowiekiem z ludu.)

 

6. SOME PEOPLE!  – co za ludzie!

Those guys came to my party just to get drunk and start a fight. Some people! ( Ci faceci przyszli na moją imprezę tylko po to, by się upić i wywołać bójkę. Co za ludzie!)

 

7. A PERSON OF SIZE – osoba słusznych rozmiarów

If you want to avoid calling someone fat, you should call them a person of size. (Jeśli chcesz uniknąć nazwania kogoś grubym, powinieneś go nazwać osobą słusznych rozmiarów.)

 

8. YOU OF ALL PEOPLE – zwłaszcza ty

You of all people should know how to behave at an office party. (Zwłaszcza ty powinieneś wiedzieć, jak się zachować na imprezie firmowej.)

 

9. LIKE A PERSON POSSESSED – jak opętany

Aware of the approaching deadline, he began working like a person possessed. (Świadomy  zbliżającego się terminu zaczął pracować jak opętany.)

 

10. A MORNING PERSON – ktoś, kto jest bardziej aktywny rano

I’m rather a morning person. In the evenings I have no energy to do anything. (Jestem raczej osobą, która lepiej funkcjonuje rano. Wieczorami nie mam siły nic robić.)