10 animal idioms

 

1. LET SLEEPING DOGS LIE  – nie wywołuj wilka z lasu, nie rozdrapuj starych ran

Don’t talk to him about what happened five years ago. Let sleeping dogs lie. (Nie rozmawiaj z nim o tym, co stało się pięc lat temu. Nie rozdrapuj starych ran.)

 

2. A LITTLE BIRD TOLD ME – obiło mi się o uszy, gdzieś słyszałem

A little bird told me that she is going to be promoted. (Obiło mi się o uszy, że ona dostanie awans.)

 

3. WILD GOOSE CHASE – szukanie wiatru w polu

All my efforts to find a decent job proved to be a wild goose chase. (Wszystkie moje wysiłki w celu znalezienia porządnej pracy okazały się szukaniem wiatru w polu.)

 

4. DOG EAT DOG – bezpardonowa walka, bardzo ostra konkurencja

It’s dog eat dog in our industry at the moment.  (W naszej branży jest w tej chwili bardzo ostra konkurencja.)          

 

5. THE LION’S SHARE – lwia część

My brother got the lion’s share of the inheritance money. (Mój brat otrzymał lwią część spadku.)

 

6. PIG-HEADED – uparty

She is so pig-headed it’s impossible to make her change her mind. (Ona jest tak uparta, że sprawienie, że zmieni zdanie, jest niemożliwe.)

 

7. PET PEEVE – coś, czego szczególnie nie lubimy, znienawidzona rzecz

Ironing shirts is my pet peeve. (Moją najbardziej znienawidzoną czynnością jest prasowanie koszul.)

 

8. WEASEL OUT OF SOMETHING – wykręcić się od czegoś

He weaseled out of helping Susan so I had to do it. (On wykręcił się od pomagania Susan, więc ja musiałem to zrobić.)

 

9. CAT GOT YOUR TONGUE – zapomniałeś języka w gębie, odjęło ci mowę

Why are you so quiet? Cat got your tongue? (Czemu jesteś tak cicho? Zapomniałeś języka w gębie?)

 

10. THE ELEPHANT IN THE ROOM – problem, o którym się nie mówi

The salary cuts were the elephant in the room at the last board meeting. (Cięcia płac były tematem, o którym nikt nie chciał wspomnieć, na ostatnim spotkaniu zarządu.)