10 popularnych słów z “aw”

 

 

1. LAWN – trawnik [lo:n]

You are not allowed to park your car on the lawn. (Nie wolno ci parkować samochodu na trawniku.)

 

2. DAWN – świt [do:n]

We need to leave before dawn. (Musimy wyjechać przed świtem.)

 

3. YAWN  – ziewać / ziać, rozpościerać się [jo:n]

You shouldn’t yawn when your teacher is speaking. (Nie powinieneś ziewać, gdy mówi twój nauczyciel.)

 

4. THAW– odwilż [tho:]

When the thaw comes, the roads will be passable again. (Kiedy nadejdzie odwilż, drogi znów będą przejezdne.)

 

5. JAW – szczęka [dżo:]

He hit him so hard he broke his jaw. (On uderzył go tak mocno, że złamał mu szczękę.)

 

6. OUTLAW  – człowiek wyjęty spod prawa, przestępca [ˈautlo:]

The outlaw escaped from prison several times. (Przestępca kilkakrotnie uciekł z więzienia.)

 

7. PAWN – zastawić / pionek  [po:n]

Terry had to pawn his Rolex to pay the bills. (Terry musiał zastawić swojego Roleksa, żeby zapłacić rachunki.)

 

8. CLAW – pazur [klo:]

Every cat has sharp claws . (Kazdy kot ma ostre pazury.)

 

9. JIGSAW – puzzle [ˈdżigso:]

They were doing a jigaw when I entered the room. (Kiedy wszedłem do pokoju, oni układali puzzle.)

 

10. SAW – piła [so:]

You need a saw to cut this chunk of wood. (Potrzebujesz piły, żeby przeciąć ten kawałek drewna.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saw